Disclaimer

Persetujuan Penggunaan Blog Laicikang.com

Blog laicikang.com menerapkan syarat dan peraturan di bawah ini. Sebelum anda melangkah lebih jauh, ada baiknya anda membaca penafian di bawah ini dengan teliti sebelum mengakses maklumat yang ada di blog ini. Hal ini sangat disarankan kerana mengandungi syarat-syarat bagi para pengunjung yang membaca artikel dan mengakses maklumat pada blog laicikang.com. Dengan mengakses maklumat yang ada di blog ini bermakna anda bersetuju untuk mengikut syarat dan peraturan yang disenaraikan di bawah ini.

1. Hak Cipta

Kebanyakan artikel yang ada di laicikang.com bukan merupakan hasil copy paste. Namun bagi anda yang ingin mengcopy paste artikel yang ada pada blog ini, tidak ada masalah. Anda hana perlu menyertakan link sumber atau anda boleh menulis semula setiap artikel yang anda copy sekurang-kurangnya 30% mempunyai perbezaan dengan artikel asal. Jika anda terbukti melakukan full copy paste artikel dar laicikang.com tanpa menyertakan link sumbernya, maka kami berhak untuk melaporkan blog atau laman web anda ke pihak Google dengan tuduhan pelanggaran hak cipta iaitu pertindihan kandungan.

2. Penggunaan Isi Blog

Seluruh artikel yang ada di blog ini kami tulis dengan melihat sumber dari pelbagai rujukan baik itu maklumat dari website-website yang mempunyai tema yang sama dan sumber langsung dari orang-orang yang mempunyai maklumat mengenai apa yang sedang kami ulas. Selain itu artikel yang kami tulis juga berasal dari pengalaman peribadi dan juga pengalaman rakan-rakan serta orang-orang terdekat dari penulis. Anda memahami bahawa tujuan dari setiap artikel yang ada di blog ini adalah agar dapat memberi manfaat bagi semua orang sehingga menjadi ladang amal melalui ilmu yang bermanfaat.

Kami tidak bertanggungjawab atas kesan buruk dari setiap maklumat yang anda dapatkan dari blog ini, sebab setiap maklumat dari setiap artikel yang ada di blog laicikang.com boleh jadi kurang tepat, memberi kesan negatif dan tidak bermanfaat dan memberi kesan merosakkan.

ANDA BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI ATAS SETIAP RISIKO DARI MAKLUMAT YANG ANDA DAPATKAN MELALUI SETIAP ARTIKEL YANG ADA DI BLOG LAICIKANG.COM. KAMI HANYA MENYEDIAKAN BLOG DENGAN BERBAGAI MAKLUMAT DAN TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN BAIK ATAU TERSIRAT ATAS DARI MAKLUMAT YANG DIBERIKAN.

3. Perubahan Perjanjian

Laicikang.com boleh mengubah persetujuan ini setiap masa, dan perubahan tersebut akan segera berlaku selepas ia di publish di blog ini. Anda bersetuju untuk meninjau perubahan ini secara berkala dan setiap akses lanjutan yang anda lakukan pada blog ini dianggap sebagai persetujuan jika ada perubahan dari isi penafian.

Terima Kasih.