Hotel mewah ini dikenali dengan nama Swisshorn Gold Palace yang merupakan antara hotel yang terkenal di Hong Kong. Bagi menarik kedatangan pelancong kaya, maka segala barang dan perabot di hotel ini dihasilkan daripada emas asli.

Luas bangunan ini ialah 650m2 yang telah dibina oleh sebuah syarikat pengeluar perhiasan, Lam Sai.

Pemilik hotel berkenaan, Mr Lam mendapat ilham bagi membina hotel mewah ini berdasarkan daripada keinginan Raja Han yang menginginkan istana untuk dihadiahkan kepada isterinya.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here